Menu

Hele historien

Hele historien Udskriv side

 

Her er hele B Changs historie i råt og uredigeret format:

Hvis den rigtige historie om Boldklubben Chang skulle skrives, ville det kræve, at der blev tilføjet oplysninger, fra de personer der har været der, i de forskellige formandsperioder, dette ville kræve en stor arbejdsindsats, som der ikke er tid til for nuværende, men hvis der er en eller to, der gerne vil hjælpe til med dette, modtages det med takDet kunne være spændende, hvis der til vores 50 års jubilæum, kunne være den fuldstændige historie om Boldklubben Chang.Boldklubben Chang blev startet af Henry Jensen, som fik ophævet sit medlemskab, i Boldklubben Thor, på grund af utilbørlig optræden, ved en afslutningsfestPå et stiftende møde den 1-10-1958 blev der besluttet, at starte Boldklubben Chang.Klubbens love og vedtægter blev godkendt, ligeledes blev det vedtaget, at ansøge Odense Kommune om tildeling af bane og klubhus. Efter flere forhandlinger blev baneanlægget på Grønlykkevej stillet til rådighed. Kontingent for seniores blev fastsat til tre kroner pr månedKlubdragt skulle være hvid trøje med blå tal, blå bukser og blå strømper

Til bestyrelsen valgtes blandt andet 

Formand Henry Jensen

Kasserer Villy Olsen

Møde den 30-10-58

Orientering

Klubben optaget i FBU-2 hold tilmeldt seniorturnering år 1959- Søge optagelse i DAI- Søge om lån i Arbejdernes Landsbank på Kr 1.500,00 

Møde den 1-12-58

Orientering

Bevilget lån i banken, bestyrelsen skulle kautionere, dette blev vedtaget

Møde den 28-1-59

Orientering

Klubhus isoleret indvendig, og kakkelovn opsat

Klubbens første træningskampe 

Søndag den 8-3 kl 10 OB 5-CHANG 1

Søndag den 8-3 kl 09 OB 6-CHANG 2

Hver spiller skulle betale 50 øre pr gang for lån af klubdragt

Der tilmeldes 1 bordtennis hold til turnering ved DAI

Der kan skrives en historie, om bordtennis afdelingen særskilt, referater vedrørende bordtennis, er ikke det, der fylder mest i protokollen Møde 9-4-59

Orientering

Kasserer Villy Olsen trak sig grundet manglende tid. Ny kasserer blev Niels Aage Pedersen

John Christensen ansat som træner to gange ugentlig til en løn af Kr 7,50 pr træningsaften

Gevinster i lotteri: Rejseradio-Herrecykel-DamecykelMøde den 12-6-59

Orientering

Ejner Christensen slettet som medlem på grund af brokkerier

Generalforsamling den 31-10-59

Orientering

Medlemmer ved stiftelsen 17 stk pr dd 70 stk

Kontingentforhøjelse enstemmigt vedtaget fra kr 3,00 til kr 4,00 pr måned

Formand Henry Jensen

Kasserer Børge Olsen

Generalforsamling den 11-11-60

Orientering

1 Holdet rykkede op i serie 2

3 Holdet rykkede op i serie 3

Formand Henry Jensen

Kasserer Børge Olsen

Møde den 3-2-61

Orientering

Varmt vand i bruser er besluttet

Gasvandvarmer installeret pris kr 630 udbetaling kr 111 afdrag pr måned kr 30

Nye trøjer til 2 holdet pris kr 98,00

Møde den 18-3-61

Orientering

Træner Kurt Olsen stopper. Ny træner er Helmuth Henriksen honorar pr aften kr 12,00Generalforsamling den 18-11-61

Orientering

Kontingent seniores Kr 5,00 pr måned

Formand Henry Jensen

Kasserer Henning LundMøde den 1-12-61

Orientering

Formanden bevilges en telefon, pris for instalation kr 400 afgift pr kvartal kr 57Møde den 23-12-61

Orientering

På et kort møde blev der besluttet, at antage John Madsen som træner, honorar pr aften kr 12,00Møde den 2-11-62

Orientering

Træner John Madsen stoppet på grund af manglende tid. Ny træner Hother Nielsen. Honorar pr aften kr 15.00Generalforsamling den 17-11-62

Orientering

Formand Henry Jensen

Kasserer Kurt Hansen Møde den 8-3-63

Orientering

Ny kasserer Andy SkovMøde den 5-7-63

Orientering

Ny træner til efteråret Erik Petersen. Honorar pr uge kr 50,00 samtidig skulle han følge 1 holdets kampeGeneralforsamling den 23-11-63

Orientering

105 medlemmer

Oprettelse af ungdomsafdeling (Udvalg Kurt Andersen- Villy Andersen- John Frederiksen)

Formand Henry Jensen

Kasserer Karl LundbladGeneralforsamling den 14-11-64

Formand Henry Jensen

Kasserer Kaj HansenEkstraordinær generalforsamling den 3-12-64

Formand Henry Jensen

Kasserer Kaj HansenMøde den 2-4-65

Orientering

Chang får ny bane pr 4-4-65 i SteinsgadeMøde den 17-5-65

Orientering

Dårligt samarbejde i bestyrelsen. 3 medlemmer trak sig. Nye kasserer Bjarne Lehmann og Baugegaard i fællesskabMøde den 28-5-65

Orientering

Ny kasserer Poul HansenEkstraordinær generalforsamling den 12-8-65

Formand Henry Jensen

Kasserer Poul HansenMøde dato ikke oplyst

Orientering

Kasseren gik af med øjeblikkelig virkningGeneralforsamling den 20-11-65

Orientering

Formand Henry Jensen

Kasserer Palle NielsenMøde den 29-4-66

Orientering

ØB har klaget over vi har taget alle deres ungdomsspillere, så de var nødsaget til at trække flere af deres ungdomshold, hvilket har resulteret i, at vi har fået Steinsgade for os selvGeneralforsamling den 12-11-66

Orientering

Formand Henry Jensen

Kasserer Andy SkovGeneralforsamling den 4-11-67

Orientering

Ny træner til sæson 1968 Børge Rask

Kontingent kr 10,00 pr måned

Kasserer Andy SkovMøde den 30-5-68

Orientering

Formanden mente bestyrelsen var for dovne, det hele endte med en indkaldelse til ekstraordinær

generalforsamling den 27 juni???Næste møde ifølge protokollen den 21-11-68

Orientering

Formanden lå på sygehuset, udsættelse af generalforsamling på ubestemt tidGeneralforsamling den 1-2-68

Orientering

Kurt Nielsen overrækker Henry Jensen en gave som tak for hans 10 år som formand

Sammenholdet i klubben mangler, men så længe 4-5 stjerner skulle dominere hele tiden, ville dette ikke blive bedre 

Indtægter kr 18.862,61

Udgifter kr 20.805,69

Formand Henry Jensen

Kasserer Andy SkovMøde den 9-10-69

Orientering

Ny træner pr 1-1-70 Carl Brosbøl løn pr år kr 3.300,00Møde den 30-10-69

Orientering

Forslag fra Ove Lundblad om salg af øl i forbindelse med oldboys kampe, bestyrelsen mente det kunne få en uheldig virkning, og ville stemme imod det på generalforsamlingenGeneralforsamling den 1-11-69

Formand Henry Jensen

Kasserer Andy SkovMøde den 12-11-69

Orientering

Formanden mente, at medlemmer der kritiserer bestyrelsen skulle smides udGeneralforsamling den 31-10-70

Orientering

Af referater i det forløbne år fremgår det tydeligt, at formanden har mistet respekten blandt medlemmer, både i bestyrelsen og i hele klubben, samtidig kan der spores en træthed ved formanden, der udmønter sig i en handlingslammelse, og en mening om, at klubben skal nedlægges, meningen er ganske givet, han ikke mener Chang kan bestå, uden ham som bestemmende

Udpluk af referatet fra generalforsamling

Junior holdet brugt ulovlig spiller, bøde på kr 800, mistet alle point

Købt et kridthus af B.1909, formanden mente ikke det ville blive til et nyt klubhus, der var ingen der gad lave noget

Formanden mente ikke, det er lovligt, at sætte lysanlæg op

Sammenholdet i klubben for dårligt. Henry har hidset sig for meget op, forkastet alle forslag fra undersåtterne

Kurt Nielsen den der har passet sit bestyrelsesjob dårligst, hvilket han var enig i

Formanden pakkede sine ting og ville forlade generalforsamlingen, kom tilbage efter 5 minutter

Formanden villig til, at sætte sit mandat på spil

Amdi vi skal have ny formand. Skov det kræver ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen ophævet i 10 minutter

Valg af ny Formand og bestyrelse

Formand Kurt Nielsen

Kasserer Poul Hansen

Ingen har siden den dag set Henry Jensen på klubbens anlæg, det er tit og ofte en fordel, at gå selv, inden man bliver sparket udGeneralforsamling den 30-10-71

Orientering

Formand Jørgen Westergaard

Kasserer Poul HansenMøde den 8-11-71

Orientering

Udmeldte spillere skal starte med 0 kampe ved ny indmeldelseMøde den 21-1-72

Orientering

Opstart af damehold Træner Ib B Hansen, annonce i avisen for at skaffe flere spillereMøde 11-2-72

Orientering 

Dametræning første gang den 10-2-72 Spilleautomat sat opMøde den 13-3-72

Orientering

Spillere der har meldt sig ud, kan opnå de spillede kampe, hvis de betaler fra den dag de har meldt sig udMøde den 19-5-72

Orientering

Ny træner Roland Christensen ansat til år 1973 Møde den 15-11-72

Orientering

Gamle medlemmer, der kommer og køber øl i klubhuset, skal meldes ind som passiv Generalforsamling den 18-11-72

Orientering

Formand Jørgen Westergaard

Kasserer Poul HansenMøde den 7-9-73

Orientering

Nedlæggelse af dameafdelingen

ØB henvender sig med ønske om sammenlægning. Møde hos ØB den 17-9-73Ekstraordinær generalforsamling den 6-10-73

Orientering

Mødet drejede sig udelukkende om en sammenlægning med ØB

Afstemning 19 nej 13 ja 4 blankeMøde 

Orientering

Forslag til generalforsamling om, at bestyrelsen består af 3 medlemmer, med diverse underudvalgGeneralforsamling den 4-1-74 

Orientering

Formand John Frederiksen

Kasserer Poul E PedersenGeneralforsamling den 3-1-75

Orientering

Formand John Frederiksen

Kasserer Henning AndersenGeneralforsamling den 19-1-76

Orientering

Formand Billy Toftegaard

Kasserer Henning AndersenMøde den 28-1-76

Orientering

Banerne i Kochsgade stilles til rådighed Onsdag aften og Søndag formiddagMøde den 18-3-76

Orientering

Møde med Røde Stjerne om tildeling af andre tidspunkter, drøftelse om fordeling af udgifter til lysanlægMøde den 29-3-76

Orientering

Carl Brosbøl fratræder som træner. Jørgen Stærmose tiltræder pr 15-4-76Møde den 1-9-76

Orientering

Klubbens stifter Henry Jensen fylder 60 år, klubben giver en gave

Kasserer Henning Andersen trækker sig 

Frank Rasmussen ny kassererGeneralforsamling den 7-1-77

Orientering 

Skal betale told fra år 77

Bestyrelsen utilfreds med, at revisionen traf aftale med tidligere kasserer om tilbagebetaling, dette er et bestyrelsesanliggende

Formand Billy Toftegaard

Kasserer Frank RasmussenMøde 1-3-77

Orientering

Klubben skulle søge om spiritusbevilling og næringsbrev

Spilleautomat fjernes, da det ellers ville koste klubben kr 40.000,00 i afgift med tilbagevirkende kraft, og udover dette en bødeMøde den 23-5-77

Orientering

Træner Jørgen Stærmose stopper. Carl Brosbøl overtager træningen til ny træner er fundetMøde den 2-6-77

Orientering

Ny træner for resten af sæsonen Thomas ??????

Generalforsamling den 13-1-78

Orientering

Formand Billy Toftegaard

Kasserer Frank RasmussenMøde den 24-6-78

Orientering

Kasserer Frank Rasmussen trækker sig. Erhardt Wilroth overtagerGeneralforsamling den 1-12-78

Orientering

Ny træner til år 1979 Carl Brosbøl

Revisorer ikke revideret regnskab, fra 5-7 til 1-12-78 Regnskab godkendt

Møde den 14-2-79

Orientering

Robert og Carsten skal betale 50 kr af kontingent restance, for at kunne spille kampeGeneralforsamling den 9-11-79

Orientering

Medlemmer 173 stk

Skyldig kontingent kr 7.786,00

Beholdning kr 387,18

Samlet gæld kr 3.952,45

Formand Kurt Nielsen

Kasserer Poul HansenMøde den 26-8-80

Orientering

Bonus for 1 holdet præciseres Vunden kamp 200 kr Uafgjort 100 kr

Gæld på lysanlæg i Kochsgade kr 14.000,00 Undersøger om Røde Stjerne vil være med til at betaleMøde den 18-10-80

Orientering

Beholdning kr 4.152,54

Gæld kr 11.608,57

Sportsudvalget har foreløbig 3.000 kr af de 4.000 kr der skal bruges til 1 holdtes bonusGeneralforsamling den 15-11-80

Orientering

Formand Kurt Nielsen

Kasserer Poul HansenMøde den 19-1-81

Orientering

Thomas ???? ansat som trænerMøde den 25-5-81

Orientering

Kommunalt tilskud til lysanlæg kr 14.000,00Møde den 7-10-81

Orientering

Formanden og Kasserer redegjorde for fyringen af træner uden om bestyrelsen

Ib B Hansen ansat som trænerMøde den 11-11-81

Orientering

Det menes ikke at Ib B Hansen kan opfylde sin trænerkontrakt. Ny træner Karl Erik LarsenGeneralforsamling den 15-11-81

Orientering

Formand Kurt Nielsen

Kasserer Poul HansenMøde den 22-3-82

Orientering

Der fremsendes en hensigtserklæring fra kommunen til Chang om overdragelse af Kochsgade anlægget fra 1985Klubben skiftede kasserer på et tidspunkt. Jørgen Bro afløste Poul Hansen. Først oplyst på generalforsamling. Hvis man læser de økonomiske oplysninger det år, vil man konstatere, det var året, hvor man købte spillere. Klubbens målsætning om, at komme i serie 2 blev nåetGeneralforsamling den 12-11-82

Orientering

Formand Kurt Nielsen

Kasserer Jørgen Bro

Bestyrelsesmedlem Søren LauersenMøde den 6-1-83

Orientering

Spillergoder fortsætter (dog oplyses der ikke, hvad det er)Møde den 7-6-83

Orientering

Lån optages på kr 15.000 hos banken. Samtidig ansøges om lån hos FBU på kr 15.000

Man vil ved læsning af referater for de næste 10 år, og ved , at følge låntagningen konstatere, at denne periode, har været den hårdeste i historien. Man kan også i samme periode se, at overforbruget af ydelser til spillere, har været uden hensyntagen til økonomien. Når det så samtidigt 

fremgår af referaterne, at kontingent restancen, fra 88 til år 92 har været den højeste i klubbens historie, har det ikke været let, at være kasserer Generalforsamling den 13-1-84

Orientering

B.Chang har fået andel i klubhuset i Kochsgade til kommende sæson

Underskud kr 35.702

Formand Kurt Nielsen

Kasserer Ingen valgt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlingEkstraordinær generalforsamling den 15-3-84

Orientering

Kasserer Herdis ToftegaardMøde den 5-4-84

Orientering

Formand Kurt Nielsen fratrådt. Ny formand John SvendsenMøde den 9-1-85

Orientering

Skyldig kontingent fra medlemmer kr 17.000

Gæld kr 48.000Generalforsamling den 11-1-85

Orientering

Formand Frank Rasmussen

Kasserer Herdis ToftegaardMøde den 30-9-85

Orientering

Regnskabet viste flere uoverensstemmelser. Revisionen påviste underslæb, dog blev dette holdt hemmeligt for bestyrelsen ??? (først fortalt i år 2000)Møde den 4-11-85

Orientering

Gæld kr 56.000Generalforsamling den 17-1-86

Orientering

1 holdet spillede 2 oprykningskampe mod Nyborg om at komme i Fynsserien men tabte sammenlagt 1-3

Formand Frank Rasmussen

Kasserer Claus Hvidhjelm

Træner Erik KirkMøde den 9-5-86

Orientering

Gæld pr D.D er kr 33.000,00

Beholdning kr 14.100,00Generalforsamling den 9-1-87

Orientering

Ingen referat

Formand Frank Rasmussen

Kasserer Tonny Rasmussen

Træner Arnt EriksenMøde den 27-2-87

Orientering

Beholdning kr 9.948,00

Gæld kr 27.700,00Møde den 30-3-87

Orientering

Ungdom købt 15 par støvler og 1 sæt skitøj ?????Møde den 23-4-87

Orientering

Formand Frank Rasmussen har trukket sigEkstraordinær generalforsamling den 7-5-87

Orientering

Formand Henning LarsenMøde den 10-11-87

Orientering

Formanden oplyste, at hegn omkring opvisningsbanen finder sted lørdag den 14-11-87

Formanden fremviste tegninger på 4 nye omklædningsrum

Kassekredit kr 32.521 en forøgelse på kr 17.978 på en måned. Keld Hansen kunne ikke forstå detteGeneralforsamling den 15-1-88

Orientering

Beholdning kr 5.319,27

Gæld 

Banklån kr 18.494,83

FBU lån kr 3.000,00

Kassekredit kr 24.344,09

Momsgæld kr 14.206,90

Samlet 60.045,82

Formand Henning Larsen

Kasserer Keld HansenMøde den 3-5-88

Orientering

Kontingentrestance kr 25.508

Beholdning kr 17.900,01

Optagelse af banklån på kr 12.000 til afvikling af gæld hos toldvæsenReferat for generalforsamling år 1989 finde ikke

Formand Henning Larsen

Kasserer Keld HansenReferat for generalforsamling år 1990 findes ikke

Formand Henning Larsen

Kasserer Keld HansenGeneralforsamling 25-1-91

Orientering

Formand Henning Larsen

Kasserer Keld HansenMøde den 12-2-91

Orientering

Oprettelse af kassekredit på kr 15.000Møde den 23-5-91

Orientering

Keld Hansen oplyste, at de 2 gamle lån var betalt ud

Beholdning kr 6.310,03

Kassekredit kr 13.593,22

Kontingentrestance kr 17.895,00Generalforsamling den 24-1-92

Orientering

Klubben gældfri, klubben har overskud

Formand Henning Larsen

Kasserer Keld HansenMøde den 21-8-92

Orientering

Stig Ladegård ansat som træner til sæson 1993

Beholdning kr 47.585,52Møde den 12-10-92

Orientering

Pr 1-1-93 har Chang fuld råderet, over begge omklædningsrum

Lokalerne i Steinsgade skal afleveres den 27-10-92 Møde den 9-11-92

Orientering

Beholdning kr 30.964,45Ingen referat fra generalforsamling i 1993Generalforsamling de 28-1-94

Orientering

Formand Henning Larsen

Kasserer Keld HansenMøde den 26-5-94

Orientering

Hockeybanen indvies den 5-6-94 KL 13.00 af Rådmand Ruth LarsenMøde den 11-8-94

Orientering

Kontingent restance kr ca 26.000,00

Kasserer ønsker ikke genvalg til næste generalforsamlingGeneralforsamling den 27-1-95

Orientering

Formand Henning Larsen

Kasserer Christel LarsenGeneralforsamling Januar 1996 ingen referat

Orientering

Formand Henning Larsen

Kasserer Sten BrodersenMøde den 12-11-96

Orientering

Henning Larsen meddelte, at han stopper til næste generalforsamling Januar 1997

Kontingentrestance kr 54.320 Dette er så vidt vides klubrekordGeneralforsamling den 31-1-97

Orientering

Formand Tom Schmith

kasserer Sten BrodersenMøde den 13-2-97

Orientering

Beholdning kr 51.201,40Møde den 5-3-97

Orientering

Kasserer Sten Brodersen overlader regnskabsføring til Herdis Toftegaard

Beholdning kr 52.318,75Møde den 6-5-97

Orientering

Beholdning kr 59.623,99Møde den 1-7-97

Orientering

Sommerfest aflysesMøde den 2-9-97

Orientering 

Beholdning kr 32.258,03Generalforsamling den 30-1-98

Orientering

Formand Lars Jensen

Kasserer Allan Sørensen

Indtægter kr 212.854,58

Udgifter kr 231.840,52Møde den 16-4-98

Orientering

Regnskab endnu ikke udført

Skaterhockey 66 medlemmerMøde den 20-5-98

Orientering

Herdis Toftegaard laver regnskab for sæson 1998Møde den 30-5-98

Orientering 

Medlemmer skater 99 stkMøde den 27-7-98

Orientering

Frank Rasmussen ud af bestyrelsen

Ole Dybdal vil kun lave sekretærarbejdeMøde den 15-9-98

Orientering

Planlægning af 40 års jubilæum den 1-10-98 Åbent husMøde den 13-10-98

Orientering

1 holdet rykker i Serie 1

Beholdning kr 21.920,00

kontingent restance kr 49.944,00Generalforsamling den 29-1-99

Orientering

Indtægt kr 238.367,94

Udgift kr 243.017,83

Formand Lars Jensen

Kasserer Herdis Toftegaard

Beholdning kr 18.168,23

Gæld kr 10.477,93Møde den 26-4-99

Orientering

Beholdning kr 8.000,00

Gæld kr 5.000,00Møde den 26-6-99

Orientering

Allan Sørensen formand, da Lars Jensen er SygemeldtMøde den 13-9-99

Orientering

Salg i tut mindre end i 1998Møde den 4-10-99

Orientering

Gæld kr 42.061,00

Beholdning kr 7.000,00Møde den 18-11-99

Orientering

Bestyrelsen modtager den første egentlige regnskabsrapport i klubbens historieGeneralforsamling den 28-1-2000

Orientering

Indtægter kr 230.429,05

Udgift kr 232.877,34

Beholdning kr 3.308,66

Gæld kr 23.151,65 (der blev glemt enkelte poster i opgørelsen)

Kontingent restance kr 25.085,00

Formand Frank Rasmussen

Kasserer Herdis ToftegaardMøde den 6-4-2000

Orientering

Kasserer bedes stille med et nyt regnskab senest mandag den 10-4-2000. Grundet for store fejlMøde den 9-5-2000

Orientering

3 medlemmer af bestyrelsen fremsatte krav om kasserers afgang

Senest den 15-5 skal regnskab afstemmes, og afleveres til revisorerEkstraordinær generalforsamling den 30-5-2000

Orientering

Ny kasserer Ole D JensenMøde den 8-6-2000

Orientering

Beholdning kr 38.000,00

Gæld kr 45.000,00Møde den 9-8-2000

Orientering

Beholdning kr 29.000,00

Gæld kr 14.200

Banklån kr 50.000,00

Kontingent restance kr 23.000Møde 

Orientering

Tilbud Lysanlæg kr 152.860,00

Beholdning kr 22.300,00Generalforsamling Januar 2001

Orientering

Indtægt kr 314.121,03

Udgift kr 342.047,08

Beholdning kr 24.349,66

Gæld kr 47.113,70

Kontingent restance kr 12.105,00

Formand Frank Rasmussen

Kasserer Lars Jensen

Efter den økonomiske situation i år 2000, er det faktisk kun gået fremad rent økonomisk

I år 2001 blev kasserer posten delt op, således en tog sig af kontingenten, medlemsregistrering, og

anden administrative opgaver, samtidig blev der ansat lønnet personale til regnskabsføring.

I år 2001-2002 og år 2003 blev der investeret KR 350.000,00 i udvidelse af klubhus, køkken og 

nyt lysanlæg. Ved hjælp af fonde og enkelte kommunale tilskud, og ud af den daglige drift, lykkedes det, at undgå, at få gæld på disse projekter.  

 

Bestyrelsesmøde 8/2-2001

Orientering

Lysanlæg: Odense kommune har bevilget 30.000,00.

klubudvidelse: Efter diverse tilskud og støtteordninger og eget arbejde, skulle projektet være til at starte op i løbet af 2001

Omklædningsrum: Der er sat nye brusere op, samt ny udsugning, fremover vil omklædningsrummet blive rengjort af rengøringskonen.

Tøjordning: Træningstøj til 1 holdet blev købt sidste år, så vi nøjes med at supplere lidt op i år.

Nøgler: Frank Rasmussen har udskiftet låsen i køkkenet, fremover får kun Formand, næstformand og køkkenpersonale nøgler.

 

Bestyrelsesmøde 8/3-2001

Orientering:

Lysanlæg: har fra Carlsberg/Tuborgfondet fået bevilliget 68.000,00 kr.

Sportsligt: det ser godt, der mangler dog opbakning fra spillerne til 2. holdet, ligesom 3. holdet formentligt vil blive trukket.

Klubhusudvidelse: er så småt startet op, LJ og FR har været til møde med kommune, beløbet for denne udvidelse forløber sig til ca. 821.000,00 kr. og B Changs andel udgør 150.000,00, men det er ikke sikkert at det bliver nødvendigt at optage et så stort lån.

PBS: bliver valgt som betalingsmåde for kontingent.

Arrangementer: mad efter træning ca hver 3 torsdag er fortsat et stort ønske.

Tuborg vil blive forespurgt om præmier til forskellige ting, der vil kun blive serveret Tuborgs produkter hvor de sponsorerer præmier.

 

Bestyrelsesmøde 27/3-2001

Orientering

FR har lavet et oplæg til sommerfesten, der diskuteres musikvalg, fordeling af sponsorgaver samt indhentning af tilbud på leje af telt.

Endvidere gennemgås den udsendte vagtplan, det understreges at der skal mødes op hver dag, såfremt der er åbent i klubben.

Orientering vedrørende lysanlæg, der er boret huller til nye master og det forventes efter de foreliggende oplysninger, at anlægget kommer op i løbet af 14 dage.

Budget herfor:

Albani                          20.000,00

Carlsberg                    68.000,00

Odense Kommune    80.000,00

Forventet overskud   30.000,00

Orientering om udvidelse af klubhus: FR har været til møde med Odense Kommune, prisen er sat til 821.000,00, klubben skal selv betale 160.000,00, hvilket de har fået grønt lys for af banken.

Diverse byggetegninger: 10.000,00 kr.

Kloaktilslutning:                 15.000,00 kr.

Ny varmtvandsveksler:             ?

Dette skal selvfinansieres og forsøges i vidt muligt omfang gjort ved at søge diverse legater og fonde.

 

Bestyrelsesmøde 24/4-2001

Orientering

Formandsnyt: FR indleder med at foreslå et baneudvalg bestående af FR og SJ, det blev vedtaget.

Lysanlæg: forventes at kunne lyse lørdag.

Hockeybane: bander er rådne, B Chang skal selv sørge for at vedligeholde.

Regnskab: tallene gennemgået og kommentarerne var ganske positive.

Kontingent: er begyndt at køre tilfredsstillende. Pt er klubbens tilgodehavende kr. 22.400,00, og det forventes at blive nedbragt snarligt.

Sommerfest: festen nærmer sig, og OD skal lave indbydelser til 16 seniorhold.

Telt til 200 personer med tilhørende scene er lejet fra søndag 17/6-01 til 24/6-01.

På opfordring af FR, skulle mødet indeholde en reminder om at FR skulle ringe til kommunen om ikke at lægge grus på banen, endvidere skal der ringes om nyt net til Steinsgade.

 

Bestyrelsesmøde 22/5-2001 

Orientering

Formandsnyt: lysanlægget vil blive sat op d. 25/5, vognmand bestilt til at rejse dette i samarbejde med smeden.

Lørdag d. 26/5 vil Albani overrække støtte til lysanlæg, kr. 20.000,00.

Fredag d. 15/6 vil Carlsberg overrække støtte til lysanlæg kr. 68.000,00. begge overrækkelser sker i forbindelse med arrangement i B. Chang.

Regnskab: er udleveret og gennemgået, tallene er ikke røde mere, det lover godt for klubbens fremtid.

LJ har tilbagebetalt det resterende beløb som skyldtes i banken, så klubben har herefter kun gæld hos SIKO på 20.000,00 kr.

Regnskabstal rost og godkendt.

Der skal laves et hul i skuret, så der kan sælges øl derfra ved kampe.

 

Bestyrelsesmøde 12/6-2001

Formanden starter med at byde Keld Hansen velkommen i bestyrelsen.

Ole havde fortsat ikke gjort noget ved PBS. (har trukket sig)

FR har ansøgt kommunen om nye gardiner og en digital-måltavle.

Albani var at overrække 20.000,00 d 26/5. Carlsberg er udsat til d 26/5 kl 18.

Der sælges kun Tuborg/Carlsberg under sommerstævne.

FR fortalte at en ny terrasse ville koste 33.000,00 plus moms.

FR vil indhente tilbud på 100 m2 omklædningsrum samt 50 m2 opholdsrum ved Damsbo.

Regnskabet indtil 31/5-2001 blev udleveret og gennemgået, tallene så meget fine ud.

Kontingent restance ca 8.000,00 kr.

Referater efter BM den 12/6-2001 til BM den 15/2-2003 er bortkommet

 

Bestyrelsesmøde 15/2-2003

Økonomi: vi køber kun ind hvis det er yderst nødvendigt, pengene skal bruges til træværk nedenunder ved omklædning og terrasse.

Belysning: der mangler lys til terrassen og udenfor ved omklædningsrum, der diskuteres hvilken belysning.

Omklædningsrum: der kan anskaffes 2 barakker på 2 gange 36m2, som skal tilsluttes fjernvarme og kloaksystem.

 

Bestyrelsesmøde 5/3-2003

Dagsorden:

  1. der skal ikke investeres i nyt billardbord?
  2. billardbord skal først anskaffes når der er truffet beslutning hos kommunen om vi får tildelt 1 salen, hvor bordet så kan placeres, hvis vi beslutter om vi skal have nyt billardbord.
  3. billardbord skal anskaffes, og placeres hvor det altid har været.

Forslagene diskuteres igennem og vi når til enighed om at der skal anskaffes et billardbord, der er 7 stemmer for forslag 3, og 2 stemmer for forslag 2

 

Bestyrelsesmøde 16/12-2003

Afbud: AK og Johnny

Claus Hvidhjelm stopper

Bo Thorup stopper

Martin Rasmussen stopper

Frank Rasmussen på valg

Søren Lauersen 1 år tilbage af sin periode

AK 1 år tilbage af sin periode

Tele 1 år tilbage af sin periode

Johnny Frederiksen på valg

Angående Johnny, han kunne ikke vælges i 2004 grundet sit trænerjob i B67.

 

Generalforsamling 31/1-2004

Max Wiig blev valgt som dirigent

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

Formandens beretning:

Året 2003 blev rekord for oprykning

Preben Knudsen blev valgt som træner for 1. holdet igen i år, og Bo Thorup skal træne 2. holdet.

Da 1. holdet spiller i serie 1, skal der betales for at se kampene, 10 kr. for medlemmer og 20 kr. for ikke medlemmer.

Dameafdelingen er kommet godt op at stå, Sune Larsen er ansat som træner i år.

Valg:

Formand: Frank Rasmussen foreslås og vælges

Kasserer: Jørgen H. Pedersen foreslås og vælges

 

Bestyrelsesmøde 08/06-2004

Alle mødt

Formanden bød velkommen og oplyste at vi først ville beskæftige os med det positive, nemlig det nye inventar i klubhuset, som alle kunne konstatere havde pyntet i rummet, og at medlemmerne havde behandlet det godt i de 3 uger det havde været her, der var kun ridser i hvert andet bord

Kommunen har besluttet at betale for opførelsen af nye omklædningsrum, dog skulle Chang selv stå for eget arbejde for Ca 75.000,00 kr.

Sommerfesten måtte desværre aflyses, grundet manglende tilslutning, mange af vores medlemmer er kun villige til at deltage i aktiviteter der er gratis!

Sportsudvalget har besluttet at afslutte samarbejdet med Preben Knudsen fra d. 30/06-2004, nu træner for nuværende kendes ikke.

 

Bestyrelsesmøde d. 24/08-2004

Formanden orienterede om trænersituationen siden sidste møde, sportsudvalget havde efter aftale med Preben og Jens ligestillet dem som trænere, der var samtidig aftalt, at samarbejdet med Preben kunne ophæves, efter de 3 første kampe i efteråret, hvis vi ikke nåede 7 point.

Sportsudvalget havde efter spillerønske fra 1. holdet ansat Jens som træner for sæsonen 2005-06

Erik Prusse starter som træner for 2. holdet efter ferien grundet Bo Thorups var langtidssygemeldt

 

Bestyrelsesmøde d. 19/10-2004 

alle mødt

sportsudvalget havde på et møde 26/08-2004 fritstillet Preben med øjeblikkelig virkning, grundet diverse påståede udtalelser, Jens overtog træningen af 1. holdet.Michael Siller havde på sportsudvalgets vegne orienteret Jens om, at den tidligere aftale de havde lavet med ham ikke ville blive til noget, da man havde ansat en træner for 1. holdet, dette har som bekendt haft til følge, at Jens har forladt klubben, ny træner for resten af sæsonen er Erik Prusse.

 

Bestyrelsesmøde18/01-2005

mødet drejer sig om den forestående generalforsamling

3 medlemmer fra bestyrelsen er på valg, A.K. ønsker ikke genvalg grundet andre interesser, Claus Hvidhjelm er villig til at træde til.

Revision af regnskab vil blive udført d. 28/1

Regnskab viser overskud på ca 17.000,00 kr.

Budget 2005 blev drøftet, der regnes med et rundt nul.

På et tidspunkt da Lars og Tele ikke snakkede i deres mobilos, takkede formanden for god ro og orden i bestyrelsen.

 

Generalforsamling 29/01-2005

Dirigent: Mogens Jørgensen

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

Sekretær Fruergaard var udeblevet fra mødet, hvorfor Lars blev valgt til referent

Regnskab fremlagt, regnskab enstemmigt vedtaget

Valgt til bestyrelsen:

Claus Hvidhjelm valgt

Michael Boe valgt

Casper Falkenberg valgt

Regnskab:

Indtægter i alt:   635.710,48

Udgifter i alt:      618.384,70

Overskud:             17.325,78

Bestyrelses år 2006

Formand: Frank Rasmussen

Næstformand: Casper Falkenberg

Kasserer: Jørgen Pedersen

 

Generalforsamling d. 10/02-2006

Sæsonen som helhed opfylder på ingen måde den sportslige målsætning, alle hold klarede sig kun lige fri fra nedrykning, dette gælder selvfølgelig ikke i serie 5, da man ikke kan komme længere ned.

Old Boys var det hold i klubben der fik den højeste placering, men det kan vi ikke bruge til noget som helst rent sportsligt.

4. holdet startede i serie 4, men efter at have leget Mike Tyson i en kamp, fik de ikke en lang optræden i denne række, efter overstået karantæne, fik vi lov til at tilmelde dem i serie 5, hvor de havde et stille og roligt efterår.

Økonomi:

Indtægter i alt:  600.825,39 kr.

Udgifter i alt:     570.188,39 kr.

Overskud:            30.637,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde d. 20/02-2006

Referent: Ulrik Sørensen

Lars Jensen har trukket sig fra bestyrelsen, Casper Falkenberg overtager pladsen som næstformand og Ronnie Pakula indtræder i bestyrelsen som medlem.

Det blev vedtaget at der kommer en ris/ros kasse op i køkkenet.

Frank kunne fortælle at der er kommet 30 nye medlemmer i klubben, og der har kun været få udmeldinger.

 

Bestyrelsesmøde d. 05/04-2006 

Referent: Ulrik Sørensen

Klubben har fået bevilget 2 syv-mands målog 2 elleve-mands mål

Økonomien er lidt stram, indtil sommer skal der ikke penge på andet end det der er nødvendigt, dermed ikke sagt at kassen er lukket, men det skal overvejes grundigt hvad vi bruger klubbens penge til.  

 

Bestyrelsesmøde d. 14/06-2006

Referent Ulrik Sørensen

Der skal lægges fliser ved omklædningsrummene, dette sker den 1 juli.

Medlemmer må ikke skylde i kontingent

Klubben har fået tilbudt at hjælpe med salg af fyrværkeri ved dyrskue pladsen mellem jul og nytår, klubben skal stille med 30 mand som arbejder hver 30 timer, klubben får godt 100.000 kr. for indsatsen.

Jørgen Petersen fortæller at økonomien ser fornuftig ud, vi skal dog fortsat være opmærksom på hvordan klubbens penge bruges.

 

Bestyrelsesmøde d. 28/07-2006

Referent Ulrik Sørensen

Efterårets kampe planlægges så vidt muligt fredag og lørdag, da der på disse dage derved sker mest omsætning i klubben.

Godt salg i køkkenet giver overskud i kassen.

 

Bestyrelsesmøde d. 27/09-2006

Fraværende: Ronnie Pakula, fodbold og Ulrik Sørensen, ferie.

Nogle fra bestyrelsen mente ikke, at regler vedrørende brug af klubhus er rimelige, fra 1 januar 2007, må vi så i henhold til kommunal påbud, indstille al udlejning eller lån af klubhus, på denne måde kan ingen føle sig uretfærdigt behandlet.

 

Bestyrelsesmøde d. 13/11-2006

Træneransættelse for 2007 blev vedtaget i fuld enighed, formanden skal orientere Palle og Sune om ophævelsen af deres kontrakter for 2007, der vil til Palle og Sune blive udbetalt en månedsløn.

Nye trænere bliver, 1. holdet Erik Prusse, 2. holdet Michael Hansen-Claus Hvidhjelm og for 3. holdet Ronnie Pakula-Daniel Anderson.

 

Bestyrelsesmøde 10/01-2007

Generalforsamlingen blev gennemgået, denne gav ingen anledning til debat, bestyrelsen er enige om at der ikke behøves flere medlemmer i bestyrelsen.

Vedrørende salg af fyrværkeri på havneområdet, der blev uddelt stor ros til Chang, for den måde vi havde løst opgaven på.

Klubben er blevet tilbudt eventuelt arbejde ved Fyenske Landboforeninger.

 

Generalforsamling 26/01-2007

Dirigent: Mogens Jørgensen

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

4 holdet stoppede desværre til sommerferien, 6 holdet stoppede efter fælles aftale.

Der vil i år, 2007, blive opkrævet entre til 1 holdets kampe.

Målsætning for 1, 2 og 3 holdet er en placering i top 6

Årsregnskab:

Indtægter:   i alt 766.126,00 kr.

Udgifter:      i alt 700.154,19 kr.

Overskud:             65.971,81 kr.

 

Bestyrelsesmøde 07/02-2007

Valg af næstformand: blev Christian Poulsen

Sekretær: Troels Eriksen er valgt til sekretær

Det har kostet ca. 20.000,00 kr. at starte op i år, grundet udgifter til skabe, tøj og bolde til 1, 2 og 3 holdet.

Nye vinduer bestilt til svalegang

Rusti undersøger muligheden for anskaffelse af pool bord og spilleautomater til 1 salen.

bestyrelsesmøde 28/03-2007

referent: Troels Eriksen

Kassereren fremlagde regnskab, det balancere med et lille overskud, det ser fornuftigt ud for fremtiden, og det kører som budgetteret.

 

Bestyrelsesmøde 16/05-2007

ordstyrer: Frank

3 holdet kører fantastisk og der er godt fremmøde.

1 og 2 holdet: det går ikke resultatmæssigt særligt godt.

Vi tager kontakt til kommunen angående Crystal Palace´s brug af banerne i Steinsgade.

Jubilæumskamp: Tom Smith ordner det administrative arbejde, det bliver højst sandsynligt FC Fyn, der skal spille.

Økonomi: det går godt, indtjeningen i køkkenet stiger fint.

Frank undersøger prisen for ophæng af tv på 1 salen, vi regner med en pris på 12.000,00 kr. for tv og ophæng.

 

bestyrelsesmøde 21/06-2007

forslag fra køkken:

hunde skal forbydes i klublokaler, forbudt.

Kampændringer skal oplyses i køkken.

Forslag til kontingent:

Hvis man ikke betaler kontingent til tiden, udelukkes man fra træning og kamp.

 

Bestyrelsesmøde14/08-2007

Kristian har meldt sig ud af bestyrelsen, og stedfortræder Søren Lauersen træder til som næstformand.

Sommerfesten er blevet aflyst, da der ikke var nok tilmeldte.

Den nye træner er startet på 1 holdet, og det ser lovende ud.

Vi har fået 10 nye damer til klubben.

Vi skal være mere konsekvente med hensyn til opkrævning af kontingent, spillere der skylder kan ikke træne eller spille kamp.

 

Bestyrelsesmøde 11/10-2007

Kim Andersen har indgået træner kontrakt med B Chang og Henrik Rasmussen er assistent, Poul Erik Persson er træner for 2 holdet og Martin Larsen er assistenttræner, Ronnie Pakula er træner for 3 holdet og ”Pony” er assistenttræner.

Vi vil gerne have integreret 1, 2 og 3 holdet til ét team, der derved kan samarbejde og få udbytte af hinandens ressourcer.

Det ser fornuftigt ud med økonomien, trods et underskud, grundet udbygningen af terrassen og andre moderniseringer, alle udgifter er betalt og omsætningen i tutten er under stadig eksponering.

Vi har sagt ja tak til et tilbud om at hjælpe til ved koncertarrangementer mod betaling.

 

Generalforsamling 25/01-2008

Dirigent: Ulrik Sørensen

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

Der vil blive tilmeldt 4 åbne samt 3 lukkede hold

B Chang vil forsøge at tiltrække flere ”gode” spillere.

Klubben tilstræber at tjene penge på at stille personer til rådighed ved koncerter i stedet for salg af fyrværkeri.

Der vil ikke blive sat gang i de store investeringer i år 2008.

Boldklubben Chang vil efter 7 år sige farvel til køkkenchefen Louis og byder i samme åndedrag de nye, Ditte og Trisse, hjertelig velkommen.

3 holdet var blevet Fynsmester, hvilket var flot og 5 holdet var rykket op i S4.

Der vil blive afholdt sommerfest i 2008!!

 

Bestyrelsesmøde den 04/03-2008

Regnskab: vi har et lille underskud på 3000,00 kr. men vi har ikke fået medlemstilskud endnu, men vi har også på nuværende tidspunkt betalt flere af vores udgifter end sidste år.

Orientering om jubilæumskamp: Brøndby skulle spille på Odense atletikstadion mod et all-star hold, og Chang skulle spille opvarmningskamp mod Haarby, vi siger nej til arrangementet, da indholdet ikke passer til Chang og da vi ikke finder projektet økonomisk ansvarligt

Bestyrelsesmøde den 21/05-2008

Referent: Casper Falkenberg

Orientering om jubilæumskamp: udendørs overdækket bar er færdigbygget og kan herefter tages i brug.

Efter en brugerafstemning på www.bchang.dk er det besluttet at navnet på Changs anlæg vil blive ”Chang Arena”.

FC Fyn kampen: alle i bestyrelsen skal hjælpe til på dagen.

Der inviteres til spisning efter kampen.

Spillertøj til kampen sponsoreres af Marcussen sport.

Orientering om økonomi: omsætningen i køkkenet er faldet med ca. 32.000,00 kr. i forhold til samme tid sidste år.

Kontingent: kontingentrestancer ligger på et fornuftigt niveau

Der er kommet ca. 35 nye medlemmer i foråret, hvilket er yderst tilfredsstillende.

  

Bestyrelsesmøde den 08/09-2008

Fraværende:

Casper Falkenberg, arbejde.

Allan Larsen, ferie.

Ronnie Pakula, spændende forklaring.

Troels Eriksen, stoppet på grund af større arbejdsindsats i bestyrelsen end forudset.

Der indrykkes annonce i avisen den 14/9 og 21/9 vedrærende træner til 2 og 3 holdet.

Jubilæumsreception afholdes fredag den 3/10

Der udsendes indbydelser af Frank i denne uge, hele bestyrelsen møder kl. 14:30 senest, det er tilladt at tage koner og papegøjer med.

Økonomi: er næsten identisk med år 2007, der forventes et overskud på ca. 40.000,00 kr.

Jubilæumsaktiviteter har kostet ca. 7000,0

Referent Frank Rasmussen ( hvis der mangler noget skyldes det alderdom)

 

Bestyrelsesmøde den 10/12-2008

Tilstede: Frank Rasmussen, Claus Hvidhjelm, Jørgen Pedersen, Søren Laursen og Casper Falkenberg.

Referent: Casper Falkenberg

Tilbud på lysanlæg til Steinsgade (200.000,00 kr.) og Kochsgade ( 50.000,00 kr.) er afvist.

Nye tilbud på lysanlæg indhentes.

Der vil blive isoleret under den yderste overdækkede terrasse.

Økonomi: resultatet for 2008 forventes at blive et minus på mellem 0-5000,00 kr.

Der er brugt 15.000,00 kr. på reparation af banerne i Kochsgade, dette var ikke budgetteret.

Jubilæum har givet et resultat på 13.000,00 kr. hvilket er bedre end forventet, der er derfor penge tilbage på jubilæumskontoen.

 

Generalforsamling den 30/01-2009

Dirigent: Martin Findshøj

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

Jubilæumsarrangementer blev i 2008 afholdt med stor succes

FC Fyn kampen afholdt – trods afbud fra 1 hold torsdagen før, der vil blive aftalt en ny kamp som kompensation.

Sommerfestfest 2008 afholdt med succes.

1 og 2 holdet opnåede en god placering i 2008

3 holdet havde problemer i form af ustabilitet fra træner.

Der er etableret aftaler med trænere frem til 2010.

Efter nogle uheldige episoder opfordres der til at Changs regler overholdes, også i forbindelse med fyrværkerisalg og lignende, brud på reglerne medfører bortvisning.

Omsætningen i klubhuset er faldet.

Stabilt medlemstal.

Jubilæumsudgifter er lavere end forventet.

Årsregnskab 2008:

Indtægter:      i alt 706.762,76 kr.

Udgifter:         i alt 698.133,70 kr.

Overskud:                  8.629,06 kr.

  

Bestyrelsesmøde den 02/02-2009

Formanden bød velkommen til den nye/gamle bestyrelse

Formanden havde indhentet nye tilbud på lysanlæg til Kochsgade, hvis kommunen yder fuldt tilskud, 40.000,00 kr., vil klubben søge lån hos SIKO på 20.000,00 kr. for ikke at belaste den daglige drift.

1 salen vil for fremtiden blive brugt af den nyligt oprettede backgammon klub, den ugentlige træningsdag bliver mandag, der vil på andre ugedage blive afholdt turneringskampe, disse planlægges med størst mulig hensyntagen til fodbolden.

Nye aktiviteter på 1 salen, skulle betyde større socialt samvær, mellem medlemmer, og samtidig give en større omsætning i køkken.

Budget 2009 blev fremlagt, det blev påpeget at køkkenomsætningen er sat lige lovlig optimistisk.

 

Bestyrelsesmøde den 08/06-2009

Sportsligt: 1 holdet er oprykket til serie 1, stort tillykke fra bestyrelsen.

Afslutningsfest: afholdes d. 20 Juni

Kinamad bestilt

1 holdet spiller samme dag semifinale til Fynsmesterskabet i Kirkeby eller Tårup, der arrangeres bus til kampen.

Sommerfest 2009 afholdes d. 8/8, med samme program som i 2008.

Der lånes penge af SIKO til nyt anlæg

Der planlægges etablering af multibane på midterstykket, investering ca. 608.000,00 kr. gravearbejdet skal Chang selv stå for, tilskud til investering undersøges.

Der skal gå en stor ros til Allan ”klein” Larsen og Claus Hvidhjelm for deres arbejdsindsats i klubben.

Omsætning i køkken går godt.

Der er P.T. et overskud på 12.000,00 kr.

Kassebeholdningen er i øjeblikket på Ca. 160.000,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde den 10/08-2009

Rigets tilstand: U17 hold smidt ud af klubben på grund af for meget ballade omkring holdet.

Der er ansat en ny medarbejder i tutten.

Jens vognmand er ansat som målmandstræner.

Vi får 2 nye 5 mands mål af kommunen.

Sommerfesten er aflyst på grund af manglende tilmelding.

Forbedring af lysanlæg igangsættes snart.

Rema 1000 er ny sponsor og bidrager med 6000,00 kr. pr år.

Tag over midterstykket mellem skure er færdiggjort.

Klubhuset skal males indenfor overskuelig fremtid.

Ny kridtmaskine er indkøbt.

Der vil blive afholdt afslutningsfest d. 14/11

Hvis budgettet skal overholdes, kræver det at omsætningen i køkkenet forbedres, hvis udgiftsposter overskrides, skal der findes besparelser på andre områder.

 

Generalforsamling den 22/01-2010

Dirigent: Ulrik Sørensen

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

Der mangler p.t. trænere til damerne.

4 og 5 holdet forbliver lukkede hold.

Klubben består p.t. af 6 seniorhold.

Der er aftaler med trænere til 1, 2 og 3 holdet for hele 2010.

Der vil ikke blive afholdt sommerfest i 2010.

Kasserer Jørgen Pedersen fremlagde regnskab for 2009, Chang kom ud med et underskud på 3997,00 kr.

Baggrunden er en stigning på 50.000,00 kr. indenfor posterne: klubhusudgifter, omklædningsrum og lønudgifter til medarbejdere.

Kontingentindtægter er steget.

Manglende kontingentindbetalinger er historisk lavt, 2550,00 kr.

Kommunetilskud er steget.

Der har været et fald i annonceindtægter, baggrunden er, at det i 2008 var ekstra højt, på grund af jubilæumsår, så niveauet i 2009 er normalt.

Frank Rasmussen blev genvalgt som formand

Jørgen Pedersen blev genvalgt som kasserer

Søren Laursen blev genvalgt bestyrelsesmedlem

Allan Kristensen blev genvalgt som revisor

Tobias Ditlev blev valgt som bestyrelsesmedlem

Mads Medelbye Hansen blev valgt som suppleant og revisorsuppleant

Årsregnskab 2009

Indtægter i alt 740.916,81 kr.

Udgifter i alt    744.914,34 kr.

Underskud           3.997,53 kr.

 

Bestyrelsesmøde den 09/02-2010

Referent: Casper Falkenberg

Claus Hvidhjelm blev genvalgt til næstformand.

Banerne er p.t. ikke til at spille på, da sneen gør det umuligt at gennemføre træningen, det vil derfor være oplagt at løbetræne indtil banerne er i orden.

Det overvejes at investere i 2 ekstra lamper til det flotte lysanlæg så banen er 100% lyst op.

Skur projekt er næsten afsluttet.

Der er købt nyt tv som erstatning for det blev stjålet.

Der er installeret tyverialarm i hele klubhuset, også på 1 salen, hvor tyveriet at tv foregik.

Der er udtrykt ønske om køb af gas grill til brug ved salg af pølser og brød under kampe.

 

Bestyrelsesmøde den 10/05-2010

Referent: Casper Falkenberg 

Der er p.t. et pænt overskud på 83.000,00 kr.

Formanden udtrykte ønske om at træde tilbage pr 1/7-2010, hvilket ville udløse en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, tilbagetrædelsen blev efterfølgende annulleret.

 

Bestyrelsesmøde den 06/09-2010

Kim Andersen forpagter køkken i 2011, nærmere detaljer aftales med kasserer.

Spilleautomater opsat, automaterne skal ikke indregnes i budgetterne, der oprettes en særskilt bankkonto til dem.

Kasseren fremlagde regnskab fra 1/1 til den 31/8, kontingentindtægt er større end sidste år på samme tid, ca. 25.000,00 kr., restance ca. 7.700,00 kr. overskud pr D.D. er Ca. 92.000,00 kr.

Overskud køkken ca. 46.00,00 kr.

Opsparing skal bruges til lysanlæg i Steinsgade, til gavn for alle klubbens medlemmer.

 

Generalforsamling den 28/01-2011 

Dirigent: Mads Medelsbye

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

På det sportslige plan havde alle 8 senior hold klaret sig efter forventning, med 2 nedrykninger og 4 oprykninger, 6. holdet blev før sommerferien Fynsmester i serie 3. 1 holdet rykkede ned før ferien, men kom som sædvanlig tilbage til serie 1 i næste turnering.

Kim Andersen passer køkkenet i 2011, hvilket kun kan være en fordel, da alle ved at han altid leverer en stor indsats til gavn for klubben.

Vores afdeling af backgammon spillere har også betydet at vi har fået en ny slags medlemmer, med lidt tilvænning fra begge parter, skal det forhåbentlig nok blive en for alle.

Klubben tilmelder til turneringen i 2011 samlet 10 herre senior, 1 dame og 1 Old Boys hold.

Klubben har pr dags dato 212 medlemmer, i året har der samlet været 288 medlemmer, med 2 nye hold i 2011 tror jeg at maksimum er nået.

Som alle kan se, har vi igen i år brugt mange penge på at forbedre vores faciliteter, vi er tæt på målet for at have perfekte forhold, når de sidste ting er lavet, hvoraf det vigtigste er lysanlæg i Steinsgade, vil vi få det problem, at bestyrelsen ikke kan få tiden til at gå.

Medlemmer på valg til bestyrelsen ( Frank Rasmussen-Claus Hvidhjelm) blev genvalgt enstemmigt.

Casper Falkenberg og Tobias Ditlev forlod bestyrelsen grundet flytning og stort arbejdspres i det civile arbejde, men med 5 medlemmer tilbage i bestyrelsen og mindre arbejdspres for denne, blev der ikke valgt nye medlemmer til bestyrelsen.

Årsregnskab 2010

Indtægter i alt: 774.958,00 kr.

Udgifter i alt:    746.543,00 kr.

Overskud:           28.415,00 kr

Bestyrelsesmøde den 08/02-2011

Kommunen betaler tag til de 2 skure, 8600,00 kr.

 

Generalforsamling den 20/01-2012

Dirigent: Kim Andersen

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen 

På grund af dårlig dræning af opvisningsbanen, skal vi påregne at bruge øvrige baner mere til kampe og derfor skal Steinsgade bruges mere end tidligere.

Kommunen har grundet dårlig økonomi pålagt alle klubber i kommunen en afgift for brug af klubhuse, enten skal vi spare os ud af denne afgift, eller også skal kontingenten stige, bestyrelsen vil gerne appellere til alle klubbens medlemmer om at spare på forbruget.

Formanden sluttede af med at takke alle medlemmer, der hjalp til i klubben.

Årsregnskab 2011

Indtægter i alt:   726.519,00 kr.

Udgifter i alt:      761.889,00 kr.

Underskud:         -35.370,00 kr.

Underskuddet skyldtes egenbetaling på 66.000,00 kr. på opført multibane, af øvrige store udgifter kunne nævnes, køb af kridtmaskine ca. 12.500,00 kr. opsætning af bander ca. 25.000,00 kr. egenbetaling af udført arbejde på boldbaner, og lysanlæg 15.000,00 kr.

Formanden vaskede 3 mobiler, regning 3.000,00 kr.

Kontingent stiger med 100,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde den 21/05-2012

Vedrørende trænere: få et bedre sammenhold.

Angående baner: al træning i Steinsgade

Der kan trænes på den bagerste bane, ved børnehave.

 

Bestyrelsesmøde den 21/08-2012

Vi får 3 praktikanter pr 1/9, 2 stk får vi penge for, ca. 1300,00 kr. 2 af dem i 13 uger og 1 i et år.

2 nye lamper på lysanlæg, samt forbedring af strøm.

Til pokalkamp mod Fredericia var der 196 betalende tilskuere, vi fik stor ros af udeholdet, resultat 0-3.

 

Bestyrelsesmøde den 07/11-2012

Backgammon klub bliver bedt om at fjerne dåseøl samt at huske at slukke lyset.

Albani-fonden giver 40.000,00 kr. til rækværk og stadion ur.

Lukkede hold (6,7,8 og 9) skal selv vaske deres tøj, eventuelt vask mod betaling.

Alle hold får 12 bolde, bliver nogen af disse væk, skal de selv betale for nye.

Albani aftale er blevet forlænget med 3 år.

 

Generalforsamling den 25/01-2013

Dirigent: Kim Andersen

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

Rent sportsligt har sæsonen 2012 været rimelig når vi ser på det spillermateriale vi har, vi skal forsøge at bygge på hele tiden, så vi hele tiden bliver bedre på den sportslige front, det gælder trænerteam, faciliteter og investering i gode træningsmuligheder.

Lysanlæg vil efter aftale med elektriker være helt i orden d 4/2-13.

Banerne vil løbende blive vedligeholdt, for egne midler, hvis dette er muligt, det gælder også klubhus og omklædningsrum.

Klubben har lejet kunststofbanen i B 1909 alle mandage i Februar, ligeledes er der hver torsdag spinning på Grønløkkevej

Der er stor afgang hos damerne, det skulle gerne rette sig inden sæsonstart, ellers må vi kigge på fremtiden hos denne afdeling.

Lukkede hold kører fornuftigt, ligeledes Old Boys, som måske en gang imellem lige skal tænke på, at de ikke er guds gave til fodbolden.

Årsregnskab 2012

Indtægter i alt    756.261,00 kr.

Udgifter i alt       706.073,00 kr.

Overskud:             50.188,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde den 07/05-2013

Anlægsarbejde:

Nye bander ved opvisning, afsluttet.

Bander ved terrasse næsten færdig.

Trappe på skråning næsten færdig.

Fliser ved container færdig.

Net omkring multibane afventer tilbud.

Dameafdeling lukkes grundet manglende plads (omklædningsrum) stort problem rent administrativt.

 

Bestyrelsesmøde den 23/09-2013

1. og 2. holdet har mistet 12-14 spillere.

Laila er ansat i køkkenet.

Holder møde med Laila, Jimmy og Kim angående flexjob.

9. og 10. holdet er trukket, havde ikke spillere nok, 8. holdet har også problemer, men er ikke trukket.

 

Bestyrelsesmøde den 09/12-2013 

Der skal laves dræn ved multibane, der bliver lavet et rør rundt om multibanen, og der bliver sat et net op.

Old Boys holdet har meldt sig ud, for at spille i posten i stedet.

Frank og Søren holder møde med B 1909 den 12/06 i B Chang, angående kamp den 6/6-13.

Der kommer et nyt 9. hold.

5 holdet bliver måske et Old Boys hold.

 

Generalforsamling den 31/01-2014

Dirigent: Allan Kristensen

Formand: Frank Rasmussen

Kasserer: Jørgen Pedersen

Super Old Boys starter op.

Old Boys rejst til posten.

Laila og Jimmy i flexjob.

Godt sammenhold mellem trænere og holdleder.

Årsregnskab

Indtægter i alt:   873.963,00 kr.

Udgifter i alt:     827.732,00 kr.

Overskud:             46.732,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde den 08/12-2014

Vedtaget af bestyrelsen: ved brug af ulovlige spillere, fyres træneren på stedet.

Bank: + 275.000,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde Den 30/09-2014

Ansøgning om etablering af lysanlæg i Steinsgade:

El arbejde vil koste vil koste:                                                                 97.687,50 kr.

6 master på 10 meter vil koste:                                                            10.000,00 kr.

Nedlægning af kabler og fundament til master vil koste:                          30.000,00 kr.

Samlet:                                                                                              137.687,50 kr.      

Lysanlæg færdig den 16/04

Køkken: Bo og Martin, Laila vil gerne tilbage, Jørgen snakker med Bo.

Angående eventuel oprykning, Søren vil gerne give øl.

Bank: +213.000,00 kr.

  

Bestyrelsesmøde den 03/10-2015

Allan Larsen stopper i Bestyrelsen til Generalforsamling

Lysanlæg i Steinsgade fungerer fint

Økonomi viser et underskud grundet lysanlæg i Steinsgade, ellers rimelig økonomi.

 

Generalforsamling den 29/01-2016

Valg af dirigent: Allan Kristensen foreslået og valgt.

Formand: Frank Rasmussen

Kasser: Jørgen Pedersen

Formandens beretning: Frank fremhævede, at vi endelig fik et lysanlæg i Steinsgade, hvilket vil give bedre træningsmuligheder for alle hold.

Oldboys mangler den sidste skarphed for, at vinde. Per Hauge stoppede som træner ved årsskiftet. Niels Jensby overtager hold 1, Bo og Thomas har gjort et stort stykke arbejde på hold 2 og 3 og forsætter i 2016.

Økonomi: Kasser fremlagde et regnskab der blev præget af den store investering i lysanlæg underskud derfor 136.000,00 Skyldig medlems kontingent er 1.500,00 Der forventes et lille overskud i 2017.

Valg: Allan Larsen stopper Simon Olsen nyt medlem Suppleant Bestyrelse Allan Larsen Revisorer genvalgt ny suppleant Michael Hansen.

Årsregnskab:

Indtægter i alt:     705.741,00 kr.

Udgifter i alt:        841.918,00 kr.

Underskud:         -136.173,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde den 04/04-2016

Simon fraværende grundet arbejde

Sportslig går det godt med den nye træner ingen kritik af Jensby, træningsfremmøde er bedre end sidste år

Kontingent kræver stor arbejdsindsats, Bo Thorup hjælper til med inddrivelse af gæld

Sommerfest afholdes den 25/6 Menu spidstegt pattegris til en pris af 150 kr.

Økonomi er rimelig. Opdatering af lysanlæg i Kochsgade vil blive igangsat snarest.

 

Bestyrelsesmøde den 05/09-2016

Reimer Bo (simon vj olsen) og Allan på arbejde

Ansøgninger Fonde

Albani 25.000,- ny traktor-Spar Nord 75.000,- overdækning terrasse

Spar Nord har givet 10.000,- til nye opvarmningsdragter til hold 1 og 2

Arbejder på, at få nyt træningstøj i skabene pris 18.000,-

Træner hold 1 år 2017 Niels Jensby

Træner hold 2 år 2017 Thomas Find

3 hold vil blive nedlagt, hvis spillerne ikke vil stå til rådighed for hold 2, ansætter ikke træner til lukkede hold

Veteran hold skal betale kontingent og ligestilles med de unge oldboys (tøj-bolde-vask-turnering-træning-kontingent)

Regnskab udviste et lille overskud  60.000,00 kr restance kontingent 11.300,00 kr Bank 163.000,00 kr.

 

Bestyrelsesmøde den 07/12-2016

Alle mødt

30.000 kr. fra Odense kommune til opførelse af redskabsskur. 15.000 kr. fra Spar Nord til overdækning af terrasse

Træning Torsdag aflyst, ingen interesse. Kontingentplan veteraner vedtaget. Måske kontingent stigning for alle medlemmer fra 01/07-2017???

Ny træner 3 hold Alex Rasmussen Holdleder 1 hold og målmandstræner for hold 1 og 2 i 2017 er Lange.

Ny varmeveksler til forbedring af det varme vand. Klubhus har fået det årlige service tjek, maling og hovedrent.

Økonomi er rimelig, men nuværende lønudgifter skal beskæres med ca. 40.000 kr.

Køkken har rimeligt overskud, priser i 2017 er samme som 2016. Samme personale som i 2016. Har fået 2.500 af Øfgrisen

Restance kontingent er kr. 0.

Kunststof bane lejet hos B 1909, 7 gange i Februar Mandag og Onsdag, 1 og 2 hold træner der.

Generalforsamling afholdes den 27/01-2017.

 

Generalforsamling d. 27/01-2017 kl. 18:30

17 deltagere, generalforsamlingen sluttede kl. 19:08

  1. Allan Christensen forslået som dirigent: vedtaget.
  2. Formandens beretning: orientering om den sportslige status, der forventes 10 seniorhold og 2 oldboys hold, der bestilt nyt træningstøj til 1. holdet. Formanden henstiller til trænere om at forsøge at få noget mere socialt liv i klubben, efter træning og kamp. Seniorholdene har klaret sig som forventet i sæson 2016. Mål for 2017 er at 1. holdet skal blive i serie 1 og at 2. holdet skal spille om oprykning til serie 2
  3. Regnskab: Kasseren fremlagde et regnskab, og det så fornuftigt ud, med et lille overskud på ca. 2500,00 kr., og en kontingentrestance på kr. 0, utrolig flot! Vi har i efteråret mistet 2 lukkede hold, hvilket har betydet en mindre kontingentindtægt. Bestyrelsen planlægger besparelser i 2017 og eventuelle kontingentforhøjelser, priser i køkkenet forsøges at fastholdes på nuværende niveau.
  4. Ingen lovændringer.
  5. valg: Frank og Claus valgt for ny 2 årig periode, bestyrelsessuppleant Kasper Larsen, revisorsupleant Michael Hansen.
  6. Der var ingen spørgsmål under eventuelt, mødet sluttede med at deltagerne udbragte et leve for B Chang, hvorefter man gik over til gratis ostemad og øl.

 

Bestyrelsesmøde den 02/02-2017

Claus Hvidhjelm valgt som næstformand

Simon V.J. Olsen valgt som sekretær

Sportsudvalg: Bo Thorup, Simon V.J. Olsen og formanden

Sportsudvalg aflægger rapport til bestyrelsen.

Bygning af skur kører perfekt, og der er indkøbt 6 bordbænke af 100 kr. stykket.

Vi har fået ny dankortterminal, den virker til år 2023.

Sportsdag: bliver den 18 marts, betaling 100 kr..

Kontingent: nu bruger vi betaling via betalingsservice, men overvejer at skifte til betaling via kort, da det ikke kan afvises, og betalingen kan ske over 6 gange.

Økonomi: det samme som december.

Der er dags dato kommet en nyt 7. og 6. hold, således der i 2017 er 10 seniorhold og 2 oldboys hold.

Der er søgt medlemstilskud, vi er ca. 300 medlemmer.

Træningstøj i skabe er gennemgået, og der er bestilt nyt hvor det trænger.

Bestyrelsesmøde 03.06.2019

Til stede: Claus Hvidhjelm (CH) næstformand, Søren Laursen (SL), Simon V.J. Olsen (SO), Jørgen Pedersen (JP) kasserer.
Afbud: Formand Frank Rasmussen (FR), Jakob Refgaard Jensen (JRJ).
Næstformanden CH beklagede formandens fravær, som skyldtes at han netop var blevet indlagt på sygehuset. JRJ kunne ikke møde p.g.a. arbejde.
Da det var første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 25.01.2019, skulle der formelt vælges en næstformand, CH blev foreslået uden modkandidat, og var herefter valgt som næstformand.
Kasseren gennemgik regnskabet som viste et overskud pr. 31/5 på kr. 40.698, som var lidt mindre en sidste år, grundet færre sponsorindtægter. Der er stadig en medlemsrestance på kr. 1.310,- på 4 medlemmer. Bankbeholdningen udgjorde kr. 304.960,

 

Bestyrelsesmøde 01.07.2019

Til stede: Claus Hvidhjelm (CH) næstformand, Søren Laursen (SL), Simon V.J. Olsen (SO), Jakob Refsgaard Jensen (JRJ), Jørgen Pedersen (JP) kasserer.
Afbud: ikke til stede Frank Rasmussen.
Næstformanden (CH) udtrykte sorg over Frank Rasmussens pludselige død, og mødes formål var at vælge ny formand og næstformand.
Claus Hvidhjelm blev foreslået til formand uden modkandidat, og han modtag valget. Søren Laursen blev foreslået som næstformand uden modkandidat, også han modtog valget.
CH og JP har været i kontant med klubbens bank, så også CH kan få fuldmagt til klubbens bankkonti, nødvendige dokumenter bliver sendt til banken.

 

Bestyrelsesmøde 22.08.2019

Til stede: Claus Hvidhjelm (CH) formand, Søren Laursen (SL) næstformand, Simon V.J. Olsen (SO), Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Brian Christiansen (Lange). Afbud: Jakob Refsgaard Jensen (JRJ).
Der mangler træner til 2. holdet, efter Bo Thorup er stoppet. Der er ikke ret mange spillere, og det er svært at stille hold til kampe. Lange vil godt overtage indtil jul, så må situationen overvejes herefter, og der må lånes spillere fra 9.holdet.
Der er ikke meget salg i køkkenet mandag og onsdag, som forsøg bliver der lukket i køkkenet disse dage, og der etableres salg fra omklædningsrummet med betaling via mobile Pay.
Til 1. holdets kampe skal der opkræves entre, hvilket 9.holdet har påtaget sig. Der betales kr. 10, for klubbens medlemmer, og kr. 20,- for gæster.
Vi har ikke kunne finde koder til hjemmeside og Facebookside, efter formandens død. Lange tager kontakt til DBU for at få hjælp og vejledning.
Efter brandskaden i værkstedsskuret, skal det genetableres, så det er brugbart igen. CH tager kontakt til Odense Kommune og hører om hvordan det skal foregå.

 

Bestyrelsesmøde 02.09.2019

Til stede: Claus Hvidhjelm (CH) formand, Simon V.J. Olsen (SO), Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Brian Christiansen (Lange). Afbud: Søren Laursen (SL) næstformand, Jakob Refsgaard Jensen (JRJ).
JP informerede at klubbens NemID fungerer igen (JP har adgang), og en ny Facebook side er kommet i drift og fungerer. Adgang til Mobile Pay fungere igen (JP og Lange har adgang) og fungere i køkken og omklædning. Desværre er der stadig problemer med adgang til hjemmesiden, men der arbejdes hårdt på problemet.
Afregningsformen med trænerne blev vendt, og den hidtidige praksis med kontant afringning blev besluttet fortsat.
Der er lavet en 2-årig aftale med A-Sport om levering af kridtmaling og indkøb af en ny kridtmaskine. Med en ny kridtmaskine vil kridtmalingen række længere, holde længere og det går hurtigere at kridte streger og derved være billigere i længden.
Vi har stadig ikke modtaget afregning fra sponsoren vedr. de arrangementer i Odeon og Fredericia, CH tager kontakt.
Priser på bandereklamer til sponsorerne blev fastsat til 2-årig aftale: - ved opstart kr. 2.000, - herefter årlig kr. 1.500,
Udgiften til selve banden vil være kr. 650,00 for 3 meter bande.

 

Bestyrelsesmøde 24.09.2019

Til stede: Claus Hvidhielm (CH) formand. Søren Laursen (SL) næstformand.. Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Jakob Refsgaard Jensen (JRJ), Brian Christiansen (Lange), Michael Hansen (Silder). Afbud: Simon V.J. Olsen (SO)
Der er stadig problemer med 2.holdet, der mangler spillere, og hvordan med træner efter jul? JRJ vil igen appellere til 9.holdet om at støtte op omkring kampe. Lange og evt. ny holdleder kan fortsætte efter jul, hvis der ikke er fundet anden løsning.
Har vi en liste over sponsorer og hvornår udsendes opkrævninger. CH har liste og opkrævninger udsendes i starten i det nye år.
Der er ændringer hos YouSee vedr. TV-kanaler. Vi afventer til efter 1.januar og vælger derefter evt. nye kanaler.
I køkkenet kunne det være en god ide at opsætte en ”To do liste” så folkene kan se, hvad der skal gøres.
Der kan godt bruges ca. 5 stk. skidtspande på ude arealerne.
Hvem følger op på træneren på 1.holdet, hvis han ikke er tilstede til hverdags træning.

 

Bestyrelsesmøde 28.10.2019

Til stede: Claus Hvidhjelm (CH) formand, Søren Laursen (SL) næstformand, Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Jakob Refsgaard Jensen (RJ). Afbud: Simon V.J. Olsen (SO).
JP gennemgik økonomien. Der er pr. 30.09.19 et overskud på kr. 57.000,- hvilket anses for meget tilfredsstillende. Bankbeholdningen udgør kr. 316.135, Der mangler stadig penge fra sponsor vedr. de 2 arrangementer i Odeon og Fredericia, CH følger op, ligesom der mangler kr. 25.000,- fra Odense Kommune, CH følger op.
Efter vi har sagt farvel til hold 5 og 8, og 11.holdet er stoppet har vi mistet mange medlemme Der er muligvis et damehold på vej, og det ville være interessant med ca. 20-22 nye medlemmer. Der har været behov for ansættelse af flere folk i flexjob, efter Frank Rasmussens dødsfald. På baggrund af det lavere medlemstal og de flere ansatte, fremlagde JP et forsigtigt budget for året 2020, hvilket viser et resultat omkring o kr. Kommer der flere medlemmer vil det forbedre resultatet, men opstår der uventede udgifter vil det forringe resultatet. Vi er så heldige at have en god bankbeholdning, så situationen er ikke alarmerende. Kontingentforhøjelser anses ikke for nødvendigt.
Det er gået fint med lukning af køkkenet mandag og onsdag, og p.g.a. etableringen af Mobile Pay har der trods alt været et rimeligt salg af drikkevarer.
Situationen omkring 2.holdet blev atter drøftet vedr. manglende spillere og træner/holdleder efter jul. Ingen klar konklusion, der afventes.

 

Bestyrelsesmøde 16.12.2019

Til stede: Claus Hvidhjelm (CH) formand, Søren Laursen (SL) næstformand, , Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Jakob Refsgaard Jensen. (JRJ). Afbud: Simon V.J. Olsen (SO)
SO ønsker at nedlægge sin bestyrelsespost, og ønsker derfor ikke genvalg til generalforsamlingen, derfor deltager han heller ikke i dag.
Generalforsamling afholdes 31.01.2020 kl. 18.30. Bestyrelsen ønskes udvidet til 6 medlemmer, og da SO ikke genopstiller skal der vælges 2 nye medlemmer. Blandt de 6 bestyrelsesmedlemmer skal generalforsamlingen vælge ny formand, samtidig skal vælges 2 nye revisorer, og 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.
Hidtidige holdleder for 1.holdet Anders Willemoes udnævnes til assistenttræner og ny holdleder skal findes. Assistenttræneren aflønnes med kr. 11.000,- om året. Holdleder for 1. og 2.holdet aflønnes hver med kr. 5.000,- om året. Trænerlønninger fastlægges ved sæsonafslutningen.

 

Generalforsamling d 31.01.2020 kl 18.30

1. Michael (siller) Hansen forslået som dirigent: vedtaget
2. Formandens beretning (Claus hvidhjelm)
formanden aflagde sin beretning, som blev vedtaget af forsamlingen uden bemærkninger.
3. Regnskab: kasseren fremlagde et regnskab der ser godt ud, klubben havde et overskud på 56.705kr
4. Simon V Olsen havde valgt og træde ud af bestyrelsen, så der skulle vælges ny bestyrelse/bestyrelsesmedlem.
Man havde samtidig valgt og udvide bestyrelsen, Søren Lauresen var på valg og blev genvalgt.
Der kom 3 nye i bestyrelsen, Michael (siller) Hansen, Kristoffer Conrad Hedeman og Robert Lund.

Da vores formand Frank Rasmussen desværre afgik ved døden i sommers 19, havde vores næstformand Claus Hvidhjelm taget over, men han ønskede ikke og forsætte.

Så der skulle vælges en ny formand, af den nye bestyrelse. Claus Hvidhjelm forslog Michael (siller) Hansen, og der var ikke andre kandidater. Så Michael (siller) Hansen modtog valg, og blev valgt til ny formand.

Bestyrelsessuppleant på valg var. Ronnie Pakula og blev valgt

Revisorer for en 2-årig periode på valg var. Brian (lange) Christiansen og Anders (lillemand) Willemoes Larsen og blev valgt revisorersuppleant på valg var. Mike Vinsteen og blev valgt.
5. sidste punkt var eventuelt, hvor alt blev drøftes men intet vedtaget. Klubben var herefter vært for en øl og vand

 

Bestyrelsesmøde 12.02.2020

Til stede: Michael Hansen (MH Silder), Claus Hvidhjelm (CH), Søren Laursen (SL), Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Jakob Refsgaard Jensen. (JRJ), Robert Lund Køstner (RLK), Kristoffer Conrad Hedeman (KCH). Afbud: ingen
Den nye formand (MH) bød velkommen til den nye bestyrelse med ønske om et godt og konstruktivt samarbejde. Som ny næstformand valgtes CH.
Der er truffet aftale med Ronnie Pakula, som gerne vil være behjælpelig som ”holdleder” for 1. holdet. Det er muligt, der bliver brug for at åbne køkkenet igen om mandagen, her vil Ronnie Pakula også gerne være behjælpelig.
Formand og næstformand tager sig af den fremtidige kontakt til Odense Kommune og øvrige offentlige myndigheder og foreninger.
Ang. sponsorer blev det foreslået at vi skal have en formular med alle nødvendige oplysninger som sponsorerne skal bruge, når der indgås nye aftaler. Det være sig priser og bankkonto nr. m.m.
Ved fællesspisninger om torsdagen, skal der tilmeldes om tirsdagen og det skal koste kr.20,- pr.mand.
En træner skal kunne fortsætte i en ny aftalte periode, hvis bestyrelsen mener det er løsningen, så der ikke nødvendigvis skal søges ny træner efter 2 år.
Det er stadig et problem med nok spillere på 2. holdet. Vi håber der evt. kommer nye medlemmer til sæsonstart.
Beholdningen og tilstanden af spillertøj er ganske god, så hvis der skal indkøbes nyt, skal holdene spørges hvad der er mest brug for.
SL havde fået en forespørgsel om B Chang kunne være interesseret i et koncert arrangement den 1. maj, som skulle holdes på træningsbanen og vi skulle møde med 100 hjælpere. Det blev ikke anset for muligt at skaffe så mange hjælpere, og banen vil ikke kunne holde til sådan et arrangement, så det blev afslået.
Klubbens hjemmeside trænger til en kraftig opdatering/ajourføring med sponsorer og div. referater. RLK kunne muligvis være behjælpelig hermed, evt. sammen med ”Lange”.
MH kunne oplyse, at der i omklædning 1+2+dommerrum kommer nye rør og brusere, og udendørs ved
trappen ned til banerne kommer der nyt gelænder.
Det blev bestemt at holde de fremtidige bestyrelsesmøder på tirsdage kl 17.00

 


Bestyrelsesmøde 16.06.2020

Til stede: Michael Hansen (MH Silder), Claus Hvidhjelm (CH), Søren Laursen (SL), Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Kristoffer Conrad Hedeman (KCH). Afbud: Jakob Refsgaard Jensen. (JRJ), Robert Lund Køstner (RLK).
Formanden (MH) bød velkommen og takkede for fremmødet på trods af det korte indkaldelsesvarsel.
Der har været enkelte frafald af sponsorer ved de udsendte opkrævninger, ellers har alle øvrige betalt, hvilket er glædeligt og acceptabelt. Der mangler stadig sponsorat fra Albani på kr. 17.500,- som
forventes at indgå efter sommerferien. Der er indgået aftale med ny hovedsponsor, som har "købt stadionnavnet og betalt kr. 15.000,- Den nye hovedsponsor er Værktøjscentret Fyn, som har leveret flag og de er opsat.
Under nedlukningen p.g.a. corona har Odense Kommune igangsat og afsluttet renovering af omklædningsrummene med nye brusere, og der er opsat nyt gelænder ved nedgangen til omklædningsrummene. Der er indkøbt nye svedtrøjer og nye håndklæder samt parasoller ti terrassen. I cafeteriet er der kommet et billardbord (brugt) men der mangler køer og kugler men det kommer. Ansøgning fra foreningspuljen til en elektronisk måltavle blev desværre ikke bevilget, men der arbejdes videre med sagen.
Den udvendige terrasse er ved at trænge til renovering, ligesom bord/bænkesættene også trænger. Det ønskværdige ville være gulvbelægning af hårdtræ, men det er meget dyrt, ligesom vedligeholdsfri bord/bænkesæt ville være rart. Man prøver at dække bordpladerne med voksdug og vurderer så hvor længe det kan holde. Gulvet kan måske holde en sæson mere.
Ved skæbnes ironi er den økonomiske situation i klubben særdeles flot. Dette skyldes dels at medlemmerne har bakket op om klubben ved kontingentbetalingerne, og den meget lave aktivitet under nedlukningen med sparede udgifter til følge. Overskuddet pr. 31/5 udgør kr. 110.000,- og bankbeholdningen er kr. 425.000, Grundet den store bankbeholdning betaler klubben nu negativ renter i banken, som også har indført flere faste og variable gebyrer. Det blev drøftet at kasseren skulle vurdere om vi skal have en anden bank.
n
Det blev drøftet om der evt. skulle holdes en egentlig opstartsfest efter sommerferien i august eller september. Vi afventer situationen med forsamlingsforbud og evt. restriktioner.

 

Bestyrelsesmøde 10.08.2020

Til stede: Michael Hansen (MH Silder) formand, Claus Hvidhjelm (CH), Søren Laursen (SL), Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Kristoffer Conrad Hedeman (KCH), Jakob Refsgaard Jensen. (JRJ), Robert Lund Køstner (RLK).
Afbud: ingen.
Mødes formål var drøftelse og stillingtagen til den mail to spillere fra anden holdet har sendt til alle bestyrelsesmedlemmerne og til klubben, angående situationen omkring andet holdet.
Problemerne med manglende spillere til andet holdet er ikke ubekendte, og har vær drøftet på bestyrelsesmøder det sidste års tid uden nogen ændring i situationen. Der er ikke kommet nye medlemmer til holdet i det sidste års tid. Skal holdet trækkes ud af turneringen med de ulemper det vil få for de lavere rangerende hold. Dette var der ikke flertal for i bestyrelsen.
Der er dog en positiv melding fra træneren (Brian "Lange”) nemlig at han forventer at kunne råde over 10 spillere fremover. Denne situation vil gøre det nemmere for de øvrige hold at hjælpe med spillere til kampe, især hold 9, og det blev modtaget meget positivt. Det blev derfor besluttet at fortsætte med anden holdet i serie 2, og forsøge at få flere nye spillere til holdet. Der har været flere forespørgsler udefra, så der er stadig håb.
Det blev oplyst, at der har været fortrolige drøftelser med en ny træner til første holdet, og med den eksisterende træner, som tilsyneladende ikke har holdt det helt fortroligt, da der allerede går rygter blandt medlemmerne. Bestyrelsens beslutning er en ny træner til førsteholdet, nemlig tidligere træner Per Hauge, så Per Hansen stopper til årsskiftet. Det er dog stadig fortroligt, hvilket Per Hauge her bedt om.

 

Bestyrelsesmøde 29.09.2020

Til stede: Michael Hansen (MH Silde) formand, Claus Hvidhjelm (CH) næstformand, , Jørgen Pedersen (JP) kasserer, Kristoffer Conrad Hedeman (KCH), Robert Lund Køstner (RLK).
Afbud: Søren Laursen (SL), Jakob Refsgaard Jensen. (JRJ).
Gæst: Anders Willemoes Larsen (AWL).
Formanden bød velkommen til AWL, som var indbudt for nærmere drøftelser af evt. overtagelse af kasserer posten på næste generelforsamling, da JP har ønsket at fratræde, og dermed ikke modtager genvalg. AWL var åben overfor at overtage kasserer posten, og JP og AWL påbegynder samarbejde om opgaverne.
Træner for 2. holdet Brian Christiansen (Lange) ønsker ikke at fortsætte med jobbet efter 1.jan.2021. Der er derfor indledt drøftelser med en ny træner, hvilket forventes afsluttet snarest.
Det blev aftalt, at for at tiltrække nye spillere, skal de ikke betale kontingent resten af sæsonen. Dette har givet nogle nye medlemmer, og det blev drøftet hvad man evt. kunne gøre når den nye sæson starter, det kunne være opslag på hjemmesiden og evt. på facebook.

 

Bestyrelsesmøde 11.05.2021

Til stede: Michael Hansen (MH Silde) formand, Claus Hvidhjelm (CH) næstformand,, Jørgen
Pedersen (JP) kasserer, Søren Laursen (SL), Kristoffer Conrad Hedeman (KCH), Robert Lund Køstner
(RLK).
Afbud: Jakob Refsgaard Jensen. (JRJ).
Gæst: Anders Willemoes Larsen (AWL).
Formanden bød velkommen til AWL, som var indbudt som kommende kasserer.
Mulighed for afholdelse af den udskudte generalforsamling blev drøftet, og det blev besluttet at den
skal afholdes fredag 28. maj 2021 kl. 18.30 i klubhuset, under hensyntagen til corona situationen p.t.
På valg er Claus Hvidhjelm, som modtager genvalg, samt kasseren Jørgen Pedersen som har meddelt
sin afgang. I stedet foreslår bestyrelsen Anders Willemoes Larsen, som har accepteret at på tage sig
hvervet som kasserer.
Likviditeten i klubkassen er meget stærk pga. det rekord store overskud i 2020. Medlemmerne har
været meget trofaste og betalt kontingent i de perioder, der har været lukket ned. Der er sparet mange
omkostninger pga. nedlukninger, derfor det store overskud. Der var enighed om at værdsætte
medlemmernes loyalitet ved at afholde en gratis sommerfest, enten som en afslutningsfest før
sommerferien, eller en opstartsfest efter sommerferien, det sidste blev anset som mest sandsynligt at
kunne gennemføres. Formand, trænere og holdledere finder det passende tidspunkt.
Den bevilgede elektroniske måltavle er stadig på projekt stadiet. Formanden er i gang med
leverandører og kommunen om leveringstidspunkt og placering. Den mest ønskværdige placering er i
hjørnet, hvor den gamle skaterbane lå. Det giver dog større udgifter til fremføring af strøm, ligesom
det viser sig at vi selv skal levere og opsætte det stativ måltavlen skal monteres på. Bestyrelsen blev
enige om at bevilge de nødvendige penge til det.
AWL forespurgte om kunststofbanen måtte bruges som paddel bane, hvilket man ikke kunne svare på.
JP forklarede at klubben har en lejekontrakt med Odense Kommune vedr. kunststofbanen, som måske
kunne afklare spørgsmålet. Det undersøges derefter nærmere.


Bestyrelsesmøde 10.02.2022

Til stede: Michael Hansen (MH Silde) formand, Claus Hvidhjelm (CH) næstformand, Kristoffer Conrad Hedeman (KCH), Robert Lund Køstner
(RLK), Anders Willemoes Larsen (AWL). Søren Laursen (SL), Martin Raahauge Stalfelt (MRS).

 

Formanden fortæller at vi skal have fundet nogen, til at montere vores nye måltavle.

Odense Havn ny sponsor.

Formanden ønsker et aktivitetsudvalg, som skal stå for fællesspisning og fester. Det bliver RLK, MRS og KCH.

Hold 9 trækker sig, i samme ombæring bliver der diskuteret om der laves et eventuelt 3. hold.

I marts bliver der et spillermøde, klubben vil stå for noget suppe.

SL kommer med forslag om rækværk til trappenedgangen mod boldbanen. Der er enighed om det er en god idé.

AWL gennemgår regnskab.

Når man kigger på regnskabet, giver det ikke meget mere mening at tilbyde dankort som betalingsmiddel. Der bliver dog besluttet at vi revurderer det igen til næste bestyrelsesmøde.

 

Luk